Osgb ( Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi )

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.

• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir.

• Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltılmasıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve İşletmelere İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlayan özel kuruluşlara OSGB denir. Bünyesinde İş sağlığı uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personelleri bulunduran OSGB’ler çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre firmalar için gerekli olan hizmetleri sunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla; İşçilerin sağlığının ve çalışma ortamının gözetimi, Eğitim ve bilgilendirme, İlkyardım ve acil Müdahale ile Kayıt ve istatistikleri tutma vb. Görevleri yerine getirecek şekilde hizmet verirler.

• İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlık Hizmetlerinin direkt İşveren tarafından karşılanıyor olmasının firmaya maliyeti; aynı hizmetlerin bir Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden alınmasından daha fazla maliyetlidir. Bu hizmetlerin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden alınması durumunda firmanın İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ödemekle yükümlü olduğu;

o SGK ve gelir vergisi ödemeleri,
o İhbar ve kıdem tazminatı sorumlulukları,
o Yıllık ücretli izin sorumlulukları

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından karşılanmakta olup, sıra, firma yıl boyu kesintisiz hizmet alma konforunu yaşamaktadır.

• İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken belirlenmiş ölçüdeki oda alanlarını bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.

• İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği(Ek:1) gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.

• Firmanız eksiklik ve gereklilikleri profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak.

• Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.

FA OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimiz ile verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.

• Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.

• İşçilerin sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına istenen formatta kayıt altına alınacak, saklanacak ve işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edilerek işverene raporlama yapılacaktır.

FA OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimiz ile verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.