Yönetmelikler

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön.
 • Atık Yağların Kontrolü Yön.
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yön.
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön.
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yön.
 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yön.
 • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yön.
 • Benzin ve Motorin Kalitesi Yön.
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yön.
 • Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yön.
 • Büyük Yakma Tesisleri Yön.
 • Çevre Denetimi Yön.
 • Çevre Düzeni Planlarına Dair Yön.
 • Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yön.
 • Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yön.
 • Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yön.
 • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarları Yeterlik Yön.
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yön.
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yön.
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yön.
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yön.
 • Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yön.
 • Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınıflandırılmasına Dair Yön.
 • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yön.
 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yön.
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yön.
 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yön.
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
 • İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yön.
 • İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yön.
 • Katı Atıkların Kontrolü Yön.
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yön.
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yön.
 • Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yön.
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yön.
 • Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yön.
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yön.
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yön.
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yön.
 • PCB ve PCT’lerin Kontrolü Hakkında Yön.
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön.
 • Su Kirliliğinin Kontrolü Yön.
 • Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yön.
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yön.
 • Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yön.
 • Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yön.
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yön.
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yön.
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yön.
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yön.
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 Ambalaj Atıkları İNDİR
2 Atık Yağ İNDİR
3 Atik Pil Akü İNDİR
4 Atık Yönetimi İNDİR
5 Atıkların Yakılması İNDİR
6 Atık Su Altyapı İNDİR
7 Bazı Tehlikeli İNDİR
8 Benzin Motorin İNDİR
9 Bitkisel Atık Yağ İNDİR
10 Büyük Endüstriyel İNDİR
11 Ced İNDİR
12 Çevre Denetimi İNDİR
13 Çevre Düzeni İNDİR
14 Çevre Ölçüm İNDİR
15 Çevresel Gürültü İNDİR
16 Deniz Çevresi İNDİR
17 Deniz Çevresi Hizmeti İNDİR
18 Düzenli Depolama İNDİR
19 Egzoz Gazı İNDİR
20 Elektrikli İNDİR
21 Gbf İNDİR
22 Gemilerden İNDİR
23 Hafriyat İNDİR
24 Hava Kalitesi İNDİR
25 İçme Suyu İNDİR
26 Isınmadan Kaynaklı İNDİR
27 İdari Para Ceza İNDİR
28 İzin Lisans İNDİR
29 Katı Atıklar İNDİR
30 Kentsel Atık Su İNDİR
31 Kimyasal Envanteri İNDİR
32 Koku İNDİR
33 Kum Çakıl İNDİR
34 Madencilik İNDİR
35 Ota İNDİR
36 Otl İNDİR
37 Ozon Tabakasını İNDİR
38 Pcb Pct İNDİR
39 Radyasyon İNDİR
40 Sanayi Kaynaklı İNDİR
41 Sınıflandırma İNDİR
42 Su Kirliliği İNDİR
43 Tarımsal İNDİR
44 Tehlikeli Atık İNDİR
45 Tehlikeli Maddeler İNDİR
46 Tıbbi Atık İNDİR
47 Toprak Kirliliği İNDİR
48 Yakma Tesisleri İNDİR
49 Yüzme Suyu İNDİR

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.