Tebliğler

 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
 • Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
 • Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ.’ nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
 • Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
 • Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti Payına İlişkin Tebliğ
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı LPG İle İlgili Tebliğ
 • Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 • Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
 • Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 • Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ
 • Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ
 • Mecburi Standart Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • K.K.D. Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 • K.K.D. İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
 • K.K.D. İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 • İşkolu Tespit Kararına Dair Tebliğ
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Ekleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • İş Sağlığı Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcinin Bilgileri ve Seçilme Usül ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
 • FTI FASAD Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği
 • Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 • Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
 • Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 • Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
 • Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 • Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
 • 2872_sayili_cevre_kanunu_uyarinca_verilecek_idari_para_cezalarina_iliskin_teblig
 • 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
 • 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
# Dosya Tipi Dosya Adı İndir
1 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ İNDİR
2 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ İNDİR
3 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ İNDİR
4 Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ İNDİR
5 Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ İNDİR
6 Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ İNDİR
7 Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammadde Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
8 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ. İNDİR
9 Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
10 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği İNDİR
11 Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği İNDİR
12 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği İNDİR
13 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tututlanatıkların İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
14 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ İNDİR
15 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum ve Kuruluşların Asgari Özelliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
16 FTI FASAD Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ İNDİR
17 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
18 Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği İNDİR
19 İş Sağlığı Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcinin Bilgileri ve Seçilme Usül ve Esaslarına İlişkin Tebliğ İNDİR
20 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu İNDİR
21 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
22 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği Ekleri İNDİR
23 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği İNDİR
24 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği İNDİR
25 İş yeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
26 İş kolu Tespiti Kararı 1 İNDİR
27 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ İNDİR
28 Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ İNDİR
29 K.K.D. İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ İNDİR
30 K.K.D. İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği İNDİR
31 K.K.D. Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ İNDİR
32 Mecburi Standart Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
33 Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ İNDİR
34 Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ İNDİR
35 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ İNDİR
36 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
37 Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ 1 İNDİR
38 Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği İNDİR
39 Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması İle İlgili Tebliğ İNDİR
40 Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ İNDİR
41 Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ İNDİR
42 Tüpler Sıvılaştırılmış Petrol Gazı LPG İle İlgili Tebliğ İNDİR
43 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
44 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve İlgili Odalar Üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İdari ve Mali Denetim Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
45 Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti Payına İlişkin Tebliğ İNDİR
46 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ İNDİR
47 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
48 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 1 İNDİR
49 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İNDİR
50 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ İNDİR
51 apı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ İNDİR
52 Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ.’ nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ İNDİR
53 Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ İNDİR

Web sitemizde size en iyi deneyimi sunmamızı sağlamak için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, ondan memnun olduğunuzu varsayacağız.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.